Az adattisztításról általában

Adatok gyűjtése, tárolása minden szervezetnél felmerül, mint feladat. Az, hogy milyen adatokat kell gyűjteni, függ az adott szervezet tevékenységi körétől, profiljától, de valamilyen adatok gyűjtése biztosan része a működésnek, mint például ügyfeleink személyes vagy céges azonosító adatai, partnereink elérhetőségi adatai, a gyártott termékeink vagy szolgáltatásaink jellemzői, az árukészletünk jellemzői.

Nyilvánvaló az az igényünk, hogy az adataink pontosak, hiánytalanok legyenek. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy az adatok hiányosak és vannak bennük hibák. Más szóval: az adatok minősége nem kifogástalan. Mit értünk adatminőség alatt? Adatminőség alatt azoknak az elvárásoknak az együttesét értjük, amelyeket a valós világ valamely objektumát az informatikai rendszerben képviselő majd onnan kinyerhető adat és a valóságos objektum közötti eltérés mértékére megfogalmazunk. Ha eltérés nincs vagy az eltérés kicsi, akkor az adat minősége jó.

Az adat minőségét befolyásoló elvárások között – a valós világ leképezésén túl – kiemelt szerepet játszik az adatot gyűjtő szervezet belső működéséből következő igények (pl. tárolandó adatkörök) és a külső szabályozási környezet által előírt törvényi követelmények (pl. névviselési törvény által meghatározott név struktúra, adószám képzési algoritmus).

Mit tehetünk, ha adataink minősége nem felel meg céljainknak? Adattisztítási szolgáltatások segítségével javítsunk a minőségén! Az adatbázisokban található nem megfelelő minőségű, helytelen értékeket tartalmazó működési adatok javítására, “tisztítására”, a helyes értékek meghatározására két fő megoldási modell létezik:

  • Algoritmikus vizsgálat, ahol a vizsgált adaton bizonyos matematikai algoritmusok használatával kikövetkeztethető, megállapítható a helyes érték (pl: CDV ellenőrzés, mezők konzisztenciájának ellenőrzése)
  • Referencia adatbázis használata, ahol a vizsgált adat egy helyes értékeket tartalmazó, hiteles referencia adatbázissal kerül összeghasonlításra, és az alapján állapítjuk meg a helyes értéket (Pl. utónevek adatbázisa, telefon körzetszámok adatbázisa, elgépelt vagy rövidített településnevek adatbázisa.)

DSS Consulting